drama v izobraževanju

spodbujanje aktivnega učenja

Drama v izobraževanju je metoda poučevanja in oblikovanja vrednot, kjer učitelj deluje kot moderator aktivnosti in učenca spodbuja, da prevzame aktivno in ustvarjalno vlogo v učnem procesu.

Sodelovanje učencev v tovrstnem procesu je kognitivno in čustveno. Učitelj s pomočjo tehtno izbranih aktivnosti učence vodi skozi fiktivne situacije, kjer razmišljajo in delujejo v drugem kontekstu, ter se vživljajo v položaj drugih. Igranje vlog udeležencem daje varnost, saj lahko v vsakem trenutku iz vloge izstopijo, ker gre za izmišljeno resničnost. 

S pomočjo drame učenci aktivno raziskujejo moralne in socialne vrednote, predelujejo učno snov, ter spoznavajo kaj pomeni biti človek v sodobnem svetu.

dICE

mednarodna raziskava

DICE - Drama izboljšuje ključne kompetence na področju izobraževanja je mednarodna raziskava, ki raziskuje učinke izobraževalnega gledališča in drame v petih od osmih lizbonskih ključnih kompetenc.

 

Raziskava DICE je bila izvedena v dvanajstih državah - Madžarska, Češka, Nizozemska, Norveška, Palestina, Poljska, Portugalska, Romunija, Srbija, Slovenija, Švedska in Velika Britanija.

 

V raziskavi je sodelovalo skoraj pet tisoč mladih, starih od 13 do 16 let.

Več o izvedbi raziskave in njenih rezultatih si lahko preberete v publikaciji Met kocke na spodnji povezavi.

 
 

Rezultati raziskAVE DICE

Učenci, ki se redno udeležujejo izobraževalnih gledaliških in dramskih dejavnosti,

v primerjavi s tistimi, ki se teh dejavnosti ne udeležujejo:

raje sodelujejo v umetniških aktivnostih, ustvarjajo glasbo, se izražajo s pisanjem in plesom,

več časa preživijo s svojo družino, se bolje počutijo doma, raje pazijo mlajše brate in sestre,

so bolj ustvarjalni, bolj uporabljajo domišljijo, raje hodijo v šolo,

so bolj inovativni in podjetni, imajo več načrtov in idej glede svoje prihodnosti,

bolje obvladajo stres in lažje rešujejo probleme, 

bolj jasno izražajo mnenje, boljše razumejo šolske učbenike, so bolj motivirani za šolsko delo,

manj časa preživijo pred televizijo in računalnikom...

DSC_0224 1
DSC01478
DSCN5583
IMG_4196
IMG_3741
IMG_5641
final_edited
 

Zborniki konferenc gledališke pedagogike

Maliang
kraljica
čarovnik
 

kontakt

DRUŠTVO USTVARJALCEV TAKA TUKA

naslov: BREG 18, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA

TEL: 031 322 569  |  gledaliska.pedagogika@gmail.com