Kari Mjaaland Heggstad

NORVEŠKA 

DELAVNICA: četrtek, 18. 10. 2018 od 17.00 do 19.00

 

ZELENI OTROCI (THE GREEN CHILDREN)

delavnica za učitelje osnovne in srednje šole

Tekst za izvedbo delavnice izhaja iz stare zgodbe. Uporabila ga bom na tri različne načine. S pomočjo drame v izobraževanju bomo z udeleženci delavnice raziskali temo in ozadje zgodbe. Izkusili boste kako skupina postopoma stopa v fikcijo, ustvari pozitivno skupinsko dinamiko in se ukvarja s situacijami, ki se pojavljajo med procesom drame. Uporabljali bomo različne strategije oz. tehnike in izvedli delavnico s poudarkom na domišljiji, ustvarjalnosti in kritičnem razmišljanju.

DELAVNICA: petek, 19. 10. 2018 od 15.00 do 17.00

 

OD IGRE DO DRAME: KRALJEVI KLJUČI (FROM GAME TO DRAMA: THE KING’S KEYS)

delavnica za vzgojitelje v vrtcih in učitelje iz nižje stopnje osnovne šole

Ponazorila bom, kako lahko učitelj uporabi otroško igro kot iztočnico za procesno dramo oz. dramo v izobraževanju. Delavnica prikazuje, kako se igro s strogimi pravili spremeni v dramatično pripoved in otrokom omogoči, da ustvarijo fikcijo in postanejo aktivni udeleženci v njej. Razpravljali bomo o izzivih vzgojitelja med procesom izvajanja drame, kot so: spodbujanje domišljije vsakega otroka v skupini, opogumljanje otrok za sodelovanje v procesni drami ter kako skupino pripeljati v naslednji korak zgodbe. Delavnica je z določenimi prilagoditvami primerna tudi za otroke do starosti 13 let.

 

ANDY KEMPE

ANGLIJA 

DELAVNICA: sobota, 20. 10. 2018 od 9.30 do 11.30

 

IZGUBLJENA DEKLICA (THE GONE GIRL) 

delavnica za učitelje iz višje stopnje osnovne šole in srednje šole

 

Vsako leto je v Veliki Britaniji 370.000 pogrešanih ljudi. 70% je mlajših od 18 let. Sem vzbudil vašo radovednost? Vas zanima zakaj so pogrešani? Kam odidejo? Kaj se jim zgodi?Ta delavnica je narejena tako, da pokaže kako je lahko drama uporabna za raziskovanje vprašanj, ki so povezana z mladimi, njihovimi skrbmi in osebnimi izkušnjami. Uporaba drame v kurikulumu pri obravnavi težavnih vprašanj je lahko zelo učinkovita, poleg tega spodbuja radovednost, ustvarjalnost in mladim omogoča razmišljati kako je vsebina z njimi povezana in kako se ob tem počutijo.

 

katrine Heggstad

NORVEŠKA 

DELAVNICA: petek, 19. 10. 2018 od 15.00 do 17.00

 

BRATA LEVJESRČNA

delavnica za učitelje osnovne šole

Delavnica predstavi osebe, ki nastopajo v otroškem romanu Astrid Lindgren, Brata Levjesrčna. Ukvarja se s smrtjo otroka in domiselnim krajem po smrti z imenom Nangiala, ki je dežela pravljic. Delavnica je bila prvotno zasnovana kot projekt od »besedila do gledališča« za otroke stare od 8-11 let.

Poetičnost zgodba dobi z učiteljevim pripovedovanjem in vodenjem skozi uporabo različnih gledaliških tehnik: igranje vlog, kolektivna improvizacija, uporabo zvokov, učitelj v vlogi, ...

DELAVNICA: četrtek, 18. 10. 2018 od 17.00 do 19.00

 

VAFLJEVI SRČKI

delavnica za vzgojitelje v vrtcih in učitelje nižje stopnje v osnovni šoli

Zgodba, ki jo bomo raziskali govori o prijateljstvu. O veselju, da imamo nekoga s komer se lahko igramo in tudi o težavah, ki nastanejo okoli prijateljstev. Kako veš, da je prijatelj res prijatelj? Skozi delavnico bomo spoznali življenje dveh glavnih junakov  otroške novele Vafljevi srčki, pisateljice Marie Parr. Igrali se bomo, uporabljali mimiko, zamrznjene slike, ... Delavnica je izdelana za  starosti: 3–5, 6–8, 9–11 let in daje dober primer, kako je lahko ista zgodba prirejena za različne starostne skupine.

 

CHANG CHANDRUANG JANAPRAKAL

TAJSKA

DELAVNICA: 

 

TAJSKA GLASBA ZA USTVARJANJE UČNE ATMOSFERE (THAI MUSIC FOR CREATING THE ATMOSPHERE OF LEARNING)

za vse starostne skupine

Ta izkustvena delavnica bo obravnavala zvok tajske glasbe in tradicionalno tajsko gibanje. V tradicionalni tajski glasbi je najbolj pomembna flavta. Izdelana je iz bambusa, ker je ta najbolj razširjen skozi jugovzhodno Azijo. Zvoki predstavljajo um tajskega ljudstva in njihov jezik. Na delavnici bomo ob zvoku tradicionalne tajske glasbe raziskovali tajska gibanja, pri čemer bo neizogibno prisoten tudi element meditacije. Ne samo, da se boste lahko zabavali ob glasbi in gibih, ampak boste lahko tudi uživali v aktu "brezdelnega delovanja". Na koncu se boste naučili igrati tradicionalno tajsko skladbo ter kako narediti tajsko melodijo iz vaše najljubše ljudske pesmi.

KIM KOMLJANEC

SLOVENIJA

DELAVNICA: 

 

ODRSKA »GEOGRAFIJA«

delavnica za mentorje otroških in mladinskih gledaliških skupin

V delavnici bomo spoznali osnove odrske "geografije" in skozi praktične vaje utemeljili načelo "manj je več". Izkusili boste, kako lahko samo s telesom mladega igralca na odru povemo zgodbo, še preden smo začeli delati z besedilom ali scenografijo. Delavnica je primerna tako za mentorje novince kot tudi za tiste z dolgoletnimi izkušnjami, saj s preprostim inovativnim pristopom udeležencem omogoči uporabo že osvojenega znanja na nov način. Z aktivno udeležbo na delavnici mentorji pridobijo drugačno orodje za režisersko in pedagoško delo v gledališču. Za izvedbo praktičnih vaj udeležencem priporočamo udobna oblačila in odprto glavo.

 

URŠKA STREHAR BENČINA

SLOVENIJA

DELAVNICA: 

 

IMPRO GLEDALIŠKA DELAVNICA

delavnica za vse starostne skupine

Na impro gledališki delavnici bomo aktivno raziskovali tehnike gledališke improvizacije kot orodje za socialni in čustveni razvoj otrok in mladih. Skozi praktične vaje bomo razvijali našo igrivost, ustvarjalnost, različne gibalne in čustvene izraze ter sodelovanje drug z drugim. Cilj delavnice je sproščeno spoznavanje in nadgrajevanje impro tehnik ter odzivanje na individualne pobude udeležencev.

 
 

jelena sitar cvetko

SLOVENIJA

DELAVNICA: 

 

KAKO USTVARITI KAMIŠIBAJ PREDSTAVO?

delavnica za vse starostne skupine

Kamišibaj je produkcijsko nezahtevna umetnostna forma. Zanjo ne potrebujete drugega kot  mali oder in niz slik s ključnimi ali najbolj zanimivimi trenutki neke zgodbe. Zgodbo nato le še poveste. Zaradi svoje preproste in vsestranske uporabe, je kamišibaj  v  svetu in v Sloveniji  vse bolj popularen.   Ta japonska minimalistična oblika pa je precej bolj zapletena, kot se sprva zdi in če se res želite ustvarjalno izraziti skoznjo ( ali pa to omogočiti drugemu), je dobro vedeti, kakšne možnosti kamišibaj resnično ponuja in katere umetnosti združuje za svojimi lesenimi vratci . Dobra kamišibaj predstava je namreč akord različnih umetnosti, vsakokrat drugačen.  V procesu ustvarjanja kamišibaja stopajo v ospredje zdaj ta, zdaj ona in prav vse prispevajo k učinkovitemu končnemu rezultatu.  Seznanili se bomo z ustvarjalnim procesom kamišibajkarja in osvetlili vse pomembne faze ustvarjanja kamišibaj predstave. Predstavili bomo različne kamišibaj zgodbe in  vas popeljali v pravljični svet kamišibaja, potem pa pogledali pod njihovo »kožo«.  V dialogu z ustvarjalcem, ki je v procesu ustvarjanja zgodbe moral odgovoriti na številna vprašanja, ki mu jih je ta v soočenju z njim ves čas zastavljala,boste vse bolj prodirali v skrivnostni svet te imenitne umetnosti. Delavnica je namenjena tistim, ki želijo uporabiti kamišibaj za svoj lastni ustvarjalni dialog s seboj in svetom, ali pa ustvarjanje uvesti  kot metodo ali kot pristop k poučevanju in vzgajanju.  Če želite z določeno umetnostjo vzgajati, je prav, da jo najprej poznate in vzljubite sami.

HELENA KOROŠEC

SLOVENIJA

DELAVNICA: 

 

LUTKOVNI STRAHOŽER

delavnica za vzgojitelje v vrtcih in učitelje iz nižje stopnje osnovne šole

Pa vi? Ste se ze kdaj srečali s Strahom? Ste ga preganjali? Ali pa ste se morda z njim igrali in prebedli celo noč... zjutraj pa... ah, sta se razsla vsak po svoje? Morda pa Strah sploh ne obstaja, ker je noter votel, zunaj ga pa nič ni? Lutkovna raziskovalnica majcenih, majhnih, majhno-velikih in velikanskih strahov.

ANA DUŠA

SLOVENIJA

DELAVNICA: 

 

GLEDALIŠČE MLADIH

delavnica za mentorje in učitelje osnovnošolcev in srednješolcev

Povezovanje gledaliških in pedagoških procesov zadnja leta v Sloveniji postaja vedno bolj uveljavljena praksa – na takšen način poteka tudi gledališki laboratorij LGL, v okviru katerega je nastala predstava Vihar v glavi,  v letošnji sezoni pa nastaja predstava Pravica biti človek. Mnogi producenti s področja gledališča se povezujejo s šolami in mnogi učitelji iščejo znanja in poti, kako z različnimi gledališkimi metodami obogatiti ustaljene učne pristope. V okviru delavnice bo mentorica predstavila nekaj konkretnih primerov tovrstnega sodelovanja (kako je do njih prišlo, kdo in na kakšen način je v njih sodeloval, kakšni so bili njihovi cilji), v drugem delu pa bodo udeleženci spoznali konkretne vaje in metode, ki so bili uporabljeni v procesu nastajanja predstave Vihar v glavi.

 

POMEMBNO: Delavnica je del cikla praktičnih delavnic z naslovom Kreativni kot, v katerem udeleženci spoznavajo različne uprizoritvene metode, s katerimi lahko nadgrajujejo in poglabljajo lastne delovne procese, predvsem pedagoške in vzgojno-izobraževalne. Gre za principe pripovedovanja, gibalnega gledališča, lutkovnih tehnik, sociodrame, participatornega gledališča, glasbe ipd., ki so nujni elementi sodobne pedagogike. 

 
 

JERCA CVETKO in JURE ENGELSBERG

SLOVENIJA

DELAVNICA: 

KAMIŠIBAJ - NADALJEVALNA DELAVNICA

delavnica za vse starostne skupine

Kamišibaj bo tokrat predstavljen v širšem smislu - kot oblika gledališke pedagogike, ki omogoča uprizarjanje vsebin široke vsebinske in žanrske raznolikosti. S tem širi svoj prostor in področja uporabe. Je edinstvena oblika, ki omogoča sočasno uporabo metod gledališke pedagogike in obravnavo ostalih vsebin, tako umetnostnih besedil kot tudi drugih vsebin iz učnega načrta.

Tako v vrtcu kot tudi v osnovni in srednji šoli se kamišibaj uspešno uporablja za uresničevanje vsebin iz učnih načrtov; na ustvarjalen, zabaven in učinkovit način je mogoče z njegovo uporabo doseči več učnih ciljev hkrati. V vseh razredih se učenci srečujejo z obravnavo umetniških besedil in govornim nastopanjem: kamišibaj oboje uspešno pokriva. Hkrati omogoča realizacijo vseh faz učnega procesa (usvajanje, utrjevanje, preverjanje in ocenjevanje snovi). Proces izdelave lastnega kamišibaja posameznika povabi v temeljito analizo besedila oz. snovi, zaradi vizualne komponente omogoča boljše pomnjenje, spodbuja kreativno mišljenje in iznajdljivost pri likovnem izražanju in viša samozavest. Močno olajša prve učenčeve poskuse govornega nastopanja, saj ima le-ta vizualno oporo vsebine in pozornost razreda ni neposredno usmerjena nanj, ampak na slike v butaju. Pri gosto natrpanem učnem načrtu je kamišibaj prej časovna pridobitev kot zamuda, saj se ga da uporabiti pri medpredmetnih povezavah (umetnostna besedila pri slovenskem jeziku, likovna umetnost ter naravoslovje in družboslovje ali katerikoli drug predmet, tudi, če je besedilo informativno ali dokumentarno), hkrati pa omogoča predstavitev snovi oz. vsebine med posamezniki, skupinami in celo med razredi. Pri delu s socialno ranljivejšimi posamezniki ali skupinami spodbuja izražanje (izbira zgodbe ali osebna izpoved), kreativnost (ustvarjalna svoboda) in socialno integracijo (nastop pred skupino). V procesu izdelave posameznik odkriva svoja močna področja (načrtovanje, prepoznavanje bistvenih prizorov in njihov prikaz, likovno ustvarjanje, retorične spretnosti, nastop). S preusmeritvijo pozornosti gledalcev na slike kot pripovedovalec ni izpostavljen; nastop tako postane pomembno izrazno sredstvo na več področjih naenkrat. S tem krepi socialno samopodobo, izpostavi svoje mesto v družbi in se ji predstavi. Postane avtor interdisciplinarnega celostnega umetniškega dela, za katerega se je zavzeto trudil in ga na koncu predstavil drugim.

 

sandra jenko

SLOVENIJA

DELAVNICA: 

USTVARJALNO POUČEVANJE DRAMATIKE

delavnica za učitelje osnovne in srednje šole

Dramatika je kot literarna zvrst sestavni del učnih načrtov ter je prvenstveno namenjena, da skozi govor, igro in druga umetniška izrazila zaživi. Z metodami gledališke pedagogike in drugimi ustvarjalnimi pristopi lahko učencem in dijakom dramska besedila približamo kot uprizoritvene predloge ter omogočamo celostno spoznavanje. Po zgledu uprizoritvene umetnosti, ki v kompleksno celoto združuje različna gledališka izrazila in umetniške zvrsti, bomo na delavnici na izbranih primerih spoznali možnosti medpredmetne obravnave dramatike ter preizkusili interdisciplinarne in ustvarjalne pristope, da postane dramatika tudi mladim bolj dostopna in zanimiva.

KATARINA PICELJ IN VERONIKA G. KORBAR

SLOVENIJA

DELAVNICA: 

VRTILJAK ČUSTEV

delavnica za učitelje osnovne in srednje šole

Vrtiljak čustev je didaktična družabna igra, ki je dober pripomoček pri učenju čustvenega opismenjevanja. Igra je dobrodošla in lepo sprejeta tudi pri otrocih in mladostnikih s težavami pri komunikaciji: gluhimi, naglušnimi, z motnjami avtističnega spekta,… Spoznali boste več načinov uporabe igre primernih za skupinsko in individualno delo z vsemi starostnimi skupinami.