referati z diskusijo

PRIJAVA, ROK ZA ODDAJO, IZBOR

Vsak avtor lahko sodeluje samo z enim referatom.

Prijavljeni prispevki morajo biti povezani z eno izmed treh razpisanih tem:

  • RADOVEDNOST IN USTVARJALNOST V IZOBRAŽEVANJU

  • GLEDALIŠKA PEDAGOGIKA V PRAKSI

  • RAZISKAVE O GLEDALIŠKI PEDAGOGIKI.

 

Vsebina prispevka mora odgovarjati na vsaj eno od usmeritvenih vprašanj konference.

Prispevki lahko temeljijo na vašem primeru dobre prakse, ki pa naj v tem primeru služi le kot izhodišče. Prispevki, ki bodo projekt zgolj opisali in ga ne bodo problematizirali, bodo zavrnjeni.

Rok oddaje prispevkov: 15. september 2018.

Prispevki bodo izbrani na podlagi strokovne presoje. Recenzenti lahko avtorje pozovejo k dopolnitvi. Rok za dopolnitev je 14 dni od prejema poziva.

Avtorji bodo o sprejemu prispevka obveščeni predvidoma do 30. septembra 2018. Vsa obvestila in morebitne pozive k dopolnitvi bodo avtorji prejeli na e-poštni naslov, ki ga bodo navedli ob prijavi.

Točno uro in datum predstavitve bodo prejeli predvidoma najkasneje do konca septembra 2018.

 

Avtor se s prijavo obvezuje, da bo referat predstavil v dodeljenem terminu.

Povzetki prispevkov bodo objavljeni v zborniku VII. mednarodne konference gledališke pedagogike Ustvarjalnost in radovednost v izobraževanju, celotni članki na pa na spletni strani konference.

dolžina referata

10 minut

število referatov 

v skupini 5 do 6

  • Grey Facebook Icon