USMERITVENA VPRAŠANJA

RADOVEDNOST IN USTVARJALNOST

V IZOBRAŽEVANJU

 1. Kako izkoristiti metode gledališke pedagogike za spodbujanje radovednosti?
   

 2. Kako vključiti metode gledališke pedagogike v učni proces in jih uporabiti za razvijanje ustvarjalnosti?
   

 3. Kako lahko gledališka pedagogik prispeva k bolj aktivni udeležbi učencev in razvija ustvarjalno razmišljanje?
   

 4. Kako gledališka pedagogika omogoča medpredmetno povezovanje in povezovanje med šolami in vrtci?
  Kako se pri tem krepita radovednost in/ali ustvarjalnost?

   

 5. Kako spodbuditi otroke, da začnejo kritično razmišljati in na novo postavljati vprašanja?
   

 6. Kako lahko otrokova radovednost in kreativnost sooblikujeta učni proces?

GLEDALIŠKA PEDAGOGIKA V PRAKSI

 1. Kakšne so lahko težave pri umeščanju gledališke pedagogike v šolski kurikulum in kako jih zaobiti?
   

 2. Kako z gledališko pedagogiko izboljšamo kvaliteto poučevanja, izobraževanja in učenja?
  Kakšna so spoznanja učiteljev/vzgojiteljev, ki uporabljajo metode gledališke pedagogike v povezavi s klasičnim načinom poučevanja?

   

 3. Kakšen je učinek gledališke pedagogike na socialni in čustveni razvoj otrok?
   

 4. Katere probleme otrok lahko vzgojitelj prepozna preko gledališke pedagogike?
   

 5. S katerimi težavami se srečujete pri uporabi metod gledališke pedagogike?
   

RAZISKAVE

 1. Navezave lastnih izkušenj pri izvajanju gledališke pedagogike na že obstoječe raziskave doma in v tujini.